SALAWAT BUSYRO: MERENUNGI KEINDAHAN PENGHORMATAN KEPADA NABI

Salawat Busyro: Merenungi Keindahan Penghormatan kepada Nabi

Salawat Busyro: Merenungi Keindahan Penghormatan kepada Nabi

Blog Article

Salawat adalah amalan yang selalu dibaca oleh umat Islam sebagai bentuk sanjungan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Salah satu golongan sholawat yang populer adalah Salawat Busyro.

Sholawat Busyro merupakan karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Busiri, seorang penyair terkemuka dari zaman dahulu. Doa ini populer dikarenakan keikhlasan dan penghormatannya kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kegunaan dari melantunkan Sholawat Busyro antara lain:

1. Mendekatkan diri kepada Allah
Membaca Sholawat Busyro mempermudah penganut Islam agar menghubungi diri kepada Allah. Melalui mengingat Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam, jiwa seseorang dimurnikan dan mendapatkan berkah dari-Nya.

2. Memperoleh Syafaat
Pentingnya keutamaan dari membaca Salawat ialah memperoleh syafaat dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di akhirat. Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam sudah mengabarkan bahwa siapa pun yang melantunkan sholawat kepadanya, dia akan memberi syafaat di hari Selengkapnya kiamat.

3. Menenangkan Hati
Salawat Busyro juga dapat menyantuni hati yang cemas. Dengan membaca pujian kepada Nabi, setiap orang akan merasakan ketenangan dan ketentraman di dalam hatinya.

Akhir kata, Sholawat Busyro adalah salah satu amalan yang bisa menyelami kemuliaan sanjungan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Melalui melantunkan Sholawat tersebut, umat Islam diharapkan semakin menghubungi diri kepada Allah dan memperoleh berkah serta syafaat dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di kehidupan sesudah mati.

Report this page